ຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງ ອາດມີຄໍາວ່າເຮົາ+ຮອຍຍິ້ມ: ຄວາມສຸກ ແບບນີ້ທໍາມະດາ ແຕ່ແສນພິເສດ

ຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງ ອາດມີຄໍາວ່າເຮົາ+ຮອຍຍິ້ມ: ຄວາມສຸກ ແບບນີ້ທໍາມະດາ ແຕ່ແສນພິເສດ

August 25, 2023 Off By FC

ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບ
ພາບແຫ່ງຄວາມປະທັບໃຈ

ຄວາມຮັກທີຄົນເປັນແມ່ມອບໃຫ້ລູກ
ຄຸນພໍ່ເທົາພູເຂົາກ້າ ຄຸນແມ່ເທົາຟ້າກັບແຜ່ນດີນ

ແບບທໍາມະດາ ບໍ່ໄດ້ຫຼູຫຼາ ແຕ່ໂຄດສໍາພັດໄດ້ເຖິງຄວາມຮັກ