ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າເງິນສຳຄັນ ນັ້ນແຫລະຊີວິດໄວຫນຸ່ມຂອງເຈົ້າໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ

ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າເງິນສຳຄັນ ນັ້ນແຫລະຊີວິດໄວຫນຸ່ມຂອງເຈົ້າໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ

August 3, 2023 Off By FC

ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າເງິນສຳຄັນ ນັ້ນແຫລະຊີວິດໄວຫນຸ່ມຂອງເຈົ້າໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ

.

ຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງເຮັດໃຫ້ໄວຫນຸ່ມ 2023 ແລ່ນຫາເງິນຫລາຍກວ່າຫາຄວາມມ່ວນຊື່ນ

ຈາກ: ຕາດຳ ບຸນຮັກສາ