ປະເທດລາວທໍາມະຊາດ ສວຍງາມແຮງ ທາງຈາກນະຄອນຫຼວງ ຫາ ເມືອງຊະນະຄາມ

ປະເທດລາວທໍາມະຊາດ ສວຍງາມແຮງ ທາງຈາກນະຄອນຫຼວງ ຫາ ເມືອງຊະນະຄາມ

August 1, 2023 Off By FC

ງາມປານແຕ້ມ ທາງຈາກນະຄອນຫຼວງ ຫາ ເມືອງຊະນະຄາມ

.

.

ເໝາະແກ່ການຂີ່ລົດຫຼິ່ນເສົາທິດ

.

.

ຈາກ: Alaotheworld