ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ເບິ່ງໃຈກັນໄປກ່ອນ ພ້ອມມື້ໃດຄ່ອຍແຕ່ງ ແລະກໍມາຮອດມື້ນີ້

ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ເບິ່ງໃຈກັນໄປກ່ອນ ພ້ອມມື້ໃດຄ່ອຍແຕ່ງ ແລະກໍມາຮອດມື້ນີ້

August 1, 2023 Off By FC

ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ຄົບກັນໄປກ່ອນ

ເບິ່ງໃຈກັນໄປກ່ອນ

.

ຖືກໃຈມື້ໃດ ພ້ອມມື້ໃດຄ່ອຍແຕ່ງ