ບໍ່ຢາກຊວຍຕະຫຼອດຊີວິດ ຫ້າມເຮັດ 3 ຂໍ້ນີ້

ບໍ່ຢາກຊວຍຕະຫຼອດຊີວິດ ຫ້າມເຮັດ 3 ຂໍ້ນີ້

July 22, 2023 Off By FC

ບໍ່ຢາກຊວຍຕະຫຼອດຊີວິດ ຫ້າມເຮັດ 3 ຂໍ້ນີ້

ໃຜທີ່ຄິດວ່າໂຕເອງດວງບໍ່ຄ່ອຍດີ ຊວຍ ຫຼື ບໍ່ຄ່ອຍມີໂຊກ ລອງເຊັກໂຕເອງເບິ່ງວ່າ ເຮັດແບບນີ້ຢູ່ຫຼືບໍ່

1 ຫ້າມດ່າ, ຮ້າຍ ພໍ່ແມ່ ບິດາມານດາ, ຜູ້ມີພະຄຸນ ຜູ້ສູງອາຍຸ ຖ້າເຮັດແບບນັ້ນຊີວິດເຮົາຈະຮູ້ສຶກຊວຍ
2 ຢ່າສາບແຊ່ງຄົນອື່ນຈົນເຖິງແກ່ຊີວິດ ເພາະຖ້າເຂົາບໍ່ຮັບ ມັນຈະເຂົ້າໂຕເອງ

3 ຫ້າລົບລູ່ສິ່ງສັກສິດເດັດຂາດ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເຄົາລົບຫຼືບໍ່ເຄົາລົບກໍບໍ່ຄວນເຮັດ ເພາະສິ່ງສັກສິດເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນເຄົາລົບບູຊາ ມີບາລະມີເໜືອກວ່າເຮົາ, ມີພະລັງບວກ