ກໍາລັງເປັນກະແສ ຫຼາຍຄົນບອກ ບໍ່ສົມຄວນຢ່າງຍິ່ງ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍດື່ມເບຍກ່ອນ ຈຶ່ງຊື້ເຄື່ອງຊ່ວຍ

ກໍາລັງເປັນກະແສ ຫຼາຍຄົນບອກ ບໍ່ສົມຄວນຢ່າງຍິ່ງ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍດື່ມເບຍກ່ອນ ຈຶ່ງຊື້ເຄື່ອງຊ່ວຍ

July 12, 2023 Off By FC

ໂຊເຊວຢ່າງໄວ ເມື່ອຊາຍຄົນໜຶ່ງ ອາດຈະເຮັດເປັນຄອນເທັນແຕ່ວ່າໃນນັ້ນມີເດັກຊາຍ ທີ່ເປັນຄົນຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ຊາຍຄົນນັ້ນບອກໃຫ້ເດັກຊາຍຄົນນັ້ນດື່ມເບຍກ່ອນ ແລ້ວຈະຊື້ເຄື່ອງຊ່ວຍ

ໂດຍຖືກໂຊຊຽວທະລົ່ມໜັກວ່າບໍ່ເໝາະສົມ

ໃນຄຣິບເດກັກໍດື່ມເບຍ ໄປຫຼາຍຈອກເຕີບ

.

ເຊິ່ງເລື່ອງນີ້ຈະເປັນແນວໃດ ທຸກຄົນຄິດເຫັນກັນແນວໃດ ກັບເລື່ອງນີ້