Mister Universe Laos ຄົນທໍາອິດ RC Her ບ່າວເຜົ່າມົ້ງຜູ້ມີຄວາມຝັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ “RC ເຮັດໄດ້ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ”

Mister Universe Laos ຄົນທໍາອິດ RC Her ບ່າວເຜົ່າມົ້ງຜູ້ມີຄວາມຝັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ “RC ເຮັດໄດ້ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ”

July 10, 2023 Off By FC

ເວທີ Mister Universe Laos 2023 ເປັນອີກໜຶ່ງເວທີທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈຂອງຄົນລາວ ເປັນເວທີທີ່ຈະເຟັ້ນຫາຊາຍງາມທີ່ໂດດເດັ່ນທັງຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ກ້າສະແດງອອກ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ໄວໜຸ່ມລາວ ແລະ ສັງຄົມ

ໂດຍເມື່ອວັນທີ 9 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ກໍໄດ້ປະກາດຜູ້ຮັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊະນະເລີດຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ແກ່ ອາຊີ ເຮີ ຕົວແທນແຂວງ ຜົ້ງສາລີ,

ຮອງທີ 1 ໄດ້ແກ່ ເອລະວັນ ສິຣິພັດ ຕົວແທນ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ຮອງຄົນທີ 2 ໄດ້ແກ່ ກໍ່າ ສຸດທາພັນ ຕົວແທນແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

.

ທີ່ມາ: Mister Universe Laos