ເຕືອນໄພສາຍກາເຟ! ຊາຍໂພສ ເກືອບເອົາຊີວິດບໍລອດ ຍ້ອນຄິດວ່າເປັນກາເຟທົ່ວໄປ

ເຕືອນໄພສາຍກາເຟ! ຊາຍໂພສ ເກືອບເອົາຊີວິດບໍລອດ ຍ້ອນຄິດວ່າເປັນກາເຟທົ່ວໄປ

July 3, 2023 Off By FC

ເຕືອນໄພອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ
ເກືອບເອົາຊີວິດບໍລອດຍ້ອນຄິດວ່າເປັນກາເຟທົ່ວໄປ

ກາເຟໂຕນີ້ມີສານເຄມີມີທາດເບື່ອທາດເມົາມີສານເສບຕິດຖ້າຮ່າງກາຍບໍເເຂງເເຮງເວລາດື່ມເຂົ້າໄປຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການຫາຍໃຈຍາກບໍຮູ້ສະຕິຂາດເລືອດໄປລໍ່ລ້ຽງຫົວໃຈເຮັດໃຫ້ຊອັກຫມົດສະຕິພາຍໃນ5ນາທີ
ເເຕ່ບຸນກະຍັງມີຢູ່ຜົວຂ້ອຍໄດ້ດື່ມພຽງສອງກືນເທົ່ານັ້ນເເບ່ງກັນກັບອ້າຍລາວຄົນລະເຄີ່ງຕໍ່ຊອງເຮັດໃຫ້ຊອັກເກືອບເອົາຊີວິດບໍລອດຝາກເຖິງທຸກທ່ານທີ່ເຫັນກາເຟນີ້ພິຈາລະນາກ່ອນກິນຊ່ວຍເເຊຕໍ່ໆກັນໄປເພື່ອໃຫ້ຄົນອຶ່ນໄດ້ເຫັນຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ເປັນຫ່ວງ

.