R.I.P ທ່ານ ສູນທອນ ພົມມະຈັກ ອະດີດປະທານບໍລິສັດເບຍລາວ, ອະດີດປະທານຄະນະທີ່ປຶກສາສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ

R.I.P ທ່ານ ສູນທອນ ພົມມະຈັກ ອະດີດປະທານບໍລິສັດເບຍລາວ, ອະດີດປະທານຄະນະທີ່ປຶກສາສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ

June 28, 2023 Off By FC

ແຈ້ງຂ່າວມໍລະນະກໍາ ທ່ານ ສູນທອນ ພົມມະຈັກ
ອະດີດປະທານບໍລິສັດເບຍລາວ, ອະດີດປະທານຄະນະທີ່ປຶກສາສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ.


.

.