ພູທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ຄືພູຫຍັງ ?

ພູທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ຄືພູຫຍັງ ?

June 29, 2023 Off By FC

ສປປລາວ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 236. 800 ກິໂລຕາແມັດ ຕັ້ງຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນກັບປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ, ໄທ,ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ.
ພູມສັນຖານຂອງປະເທດລາວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຂດພູດອຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຈິ່ງມີບັນດາພູສູງ ລະດັບ2ພັນແມັດຈາກລະດັບນໍ້າທະເລ ຫຼາຍພູດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ນອນໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ
ອີງຕາມຖານຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ 10 ພູທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ມີດັ່ງນີ້:

ອັນດັບ 10 ພູສັນຈັນຕາ ແຂວງຫລວງພະບາງ ສູງ1.972 ແມັດ
ອັນດັບ 9 ພູເຂົ້າຫມ້ຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2.007 ແມັດ
ອັນດັບ 8 ພູປານ ແຂວງຫົວພັນ 2.079ແມັດ
ອັນດັບ 7 ພູເລົາປີ ແຂວງຫລວງພະບາງ 2.079ແມັດ

ອັນດັບ 6 ພູສັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ 2.218ແມັດ
ອັນດັບ 5 ພູສອຍ ແຂວງຫລວງພະບາງ 2.257ແມັດ
ອັນດັບ 4 ພູຫວດ ແຂວງຫົວພັນ 2.452ແມັດ

ອັນດັບ 3 ພູສາມສຸມ ແຂວງຊຽງຂວາງ 2.620ແມັດ
ອັນດັບ 2 ພູຊາວ ແຂວງຊຽງຂວາງ 2.690ແມັດ
ອັນດັບ 1 ພູເບ້ຍ ແຂວງໄຊສົມບູນ 2.820ແມັດ