ປະຫວັດຂອງ ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ວິລະກະສັດ ຜູ້ທ້ອນໂຮມອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ເພິ່ນເກີດມາພ້ອມກັບແຂ້ວ 33 ເຫຼັ້ມ

ປະຫວັດຂອງ ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ວິລະກະສັດ ຜູ້ທ້ອນໂຮມອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ເພິ່ນເກີດມາພ້ອມກັບແຂ້ວ 33 ເຫຼັ້ມ

June 28, 2023 Off By FC