ພົບເຫັດຍັກທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເຄີຍເຫັນບໍ່ຈຸເຈົ້າ!

ພົບເຫັດຍັກທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເຄີຍເຫັນບໍ່ຈຸເຈົ້າ!

June 20, 2023 Off By FC

ເຫດດອກໃຫຍ່ ຫຼື ເຫດຕີນແຮດ ພົບທີ່ບ້ານດອນແດງ

ເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທີ່ມາ: ອາລຸນ

.

.