12 ວິທີທີ່ເພື່ອຈະເອົາຕົວລອດໃນຍຸກເງີນເຟີ້ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບສູງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ !!! ລອງເບິ່ງເດີ້

12 ວິທີທີ່ເພື່ອຈະເອົາຕົວລອດໃນຍຸກເງີນເຟີ້ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບສູງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ !!! ລອງເບິ່ງເດີ້

June 16, 2023 Off By FC

12 ວິທີທີ່ເພື່ອຈະເອົາຕົວຫຼອດໃນຍຸກເງີນເຟີ້ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບສູງ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ເງີນເດືອນປະຈຳ)
1 – ຂຶ້່ນແຜນງົບປະມານພາຍໃນຄອບຄົວ ຫຼຶ ບໍລິສັດສ່ວນຕົວໃຫ້ລະອຽດ
2 – ຫຼຸດການສ້າງສັນ, ຊຸມແຊວໃຫ້ນ້ອຍລົງເຊັ້ນ: ວັນເກີດ, ກິນລ້ຽງ, ສະຫຼອງເປັນຕົ້ນ

3 – ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຟຸມເຟື້້ອຍ ໃຊ້ໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ
4 – ແຕ່ງກິນຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ຜະລິດເອງພາຍໃນຄອບຄົວ ປູກຜັກ, ລ້ຽງ, ເປັດ, ໄກ່, ປາ ສໍາຮອງພາຍໃນຄອບຄົວ.
5- ຕັດນິໃສຊື້ເຄື່ອງທາງອອນລາຍໃຫ້ນ້ອຍລົງ

6 – ສະໜັກປະກັນສຸຂະພາບເພື່ອເປັນທາງເລືອກຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
.
7 – ວາງແຜນເດີນທາງໃນຊ່ວງລົດບໍ່ຕິດ ຫຼຶ ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານຫຼາຍຂື້້ນເພື່ອປະຢັດນໍ້າມັນ
.
8 – ຫາອາຊີບທີ່ມີລາຍໄດ້ເສີມຈາກອາຊີບປົກກະຕິເພື່ອບັນເທົ່າທຸກ
.
9 – ລົດການເດີນທາງທີ່ໃຊ້ລົດສ່ວນຕົວ ຫັນມາໃຊ້ລົດສາທາລະນະ


.
10 – ໃຊ້ບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານຢ່າງສະຫລາດ ແລະ ມີເຫດມີຜົນ
.
11- ລົດຈຳນວນກາເຟລົງຈາກປົກກະຕິ 2ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ
.
12-ໃຊ້ ນໍ້າ ,ໄຟ ຢ່າງຈຳກັດ, ແອ, ດອກໄຟ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕັດອອກໄປກ່ອນ.

#rethinking how to survival during high inflation economy

ຈາກ: Chanthalangsy Salanh