ບາດນີ້!!! ເມຍ 1 ຜົວ 2 ຄົນ ໄປເລີຍ ຊ່ວຍກັນສ້າງກັນຫາ ຍິນດີນໍາເດີ້ ມັດແຂນນ້ອຍ 3 ຄົວເມຍຜົວຜົວ

ບາດນີ້!!! ເມຍ 1 ຜົວ 2 ຄົນ ໄປເລີຍ ຊ່ວຍກັນສ້າງກັນຫາ ຍິນດີນໍາເດີ້ ມັດແຂນນ້ອຍ 3 ຄົວເມຍຜົວຜົວ

June 15, 2023 Off By FC

ຈາກ: ເອື້ອຍເກດຄົນມີບຸນ

ຈົ່ງຮັກຄົນທີ່ຮັບເຮົາໄດ້ທຸກຢ່າງ

ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ໃຫ້ເຮົາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຫວັງຫຍັງຈາກເຮົາ

ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ ເຂົາເຂົ້າໃຈເຮົາ ໃຫ້ກຽດເຮົາທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫລັງ

ມັດແຂນນ້ອຍ