ຊີວິດດີຂຶ້ນທັນຕາ ຖ້າທ່ານ ທານ 3 ຢ່າງນີ້

ຊີວິດດີຂຶ້ນທັນຕາ ຖ້າທ່ານ ທານ 3 ຢ່າງນີ້

June 14, 2023 Off By FC

ຊີວິດດີຂຶ້ນທັນຕາ ດ້າຍ 3 ທານ ນີ້
3 ທານ ທີ່ຈະສ້າງຊີວິດເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນທັນຕາ

ເລື່ອງດີໆ ກ່ຽວກັບສິ່ງສັກສິດ ທີ່ຊີ້ທາງຄົນຄົນມີຊີວິດດີຂຶ້ນ, ໃຜທີ່ຂັດສົນ ແລະ ມີບັນຫາ ເລື່ອງການເງິນ ແລະ ຄອບຄົວ
ລອງເຮັດ ລອງທານ 3 ສິ່ງນີ້ ເບິ່ງຄື ວັດຖຸທານ, ທໍາມະທານ ແລະ ອາໄພຍະທານ

1 ວັດຖຸທານ
ນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍ ເອົາທີ່ເຮົາບໍ່ເດືອດຮ້ອນ ຈະເຫຍັນນໍ້າຈັກແກ້ວໃຫ້ຜູ້ອື່ນດ້ວຍໃຈບໍລິສຸດ ເຊັ່ນໃຫ້ອາຫານສັດຢູ່ເຮືອນ
ຈະຢອດຕູ້ບໍລິຈາກໜ້ອຍສໍ່າໃດ ນັ້ນກໍຄືການໃຫ້ແລ້ວ

2 ທໍາມະທານ ນັ້ນຄືການໃຫ້ທີ່ຕ້ອງເກີດຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ດ້ຍຄວາມເຕັມໃຈ ໃຫ້ແລ້ວຄົນອື່ນມີຄວາມສຸກ ເຊັ່ນ ການພິມເລົ່າຕໍ່ບອກຂ່າວບຸນ, ໜັງສືທໍາມະ ແລະ ການສວດມົນ
3 ອາໄພຍະທານ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ຍາກສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ ເພາະຖ້າເຮົາແຄ້ນ, ຄຽດຝັງໃຈ ເຈັບໃຈ ກໍຍາກທີ່ຈະອາໄພ
ແຕ່ຖ້າເຮົາໃຫ້ອາໄພ ເຂົາເຮົາກໍຈະບໍ່ເປັນທຸກ ແລະ ເລີກແລ້ວຕໍ່ກັນ ອາໄພຍາທານໃຫ້ ດ້ວຍການປ່ອຍວາງ


sanook.com