ຄູ່ຮັກ ຄົບກັນຍາວນານ ຕ້ອງມີ 6 ຂໍ້ນີ້

ຄູ່ຮັກ ຄົບກັນຍາວນານ ຕ້ອງມີ 6 ຂໍ້ນີ້

June 12, 2023 Off By FC

ຄູ່ຮັກ ຄົບກັນຍາວນານ ຕ້ອງມີ 6 ຂໍ້ນີ້
1 ຊື່ສັດຕໍ່ກັນ

2 ຈະເຮັດຫຍັງກໍຄິດເຫັນໃຈກັນ
3 ໃສ່ໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກັນແລະກັນ

4 ບໍ່ນອກໃຈກັນ
5 ຜິດກັນຫຼາຍປານໃດ ກໍບໍ່ປ່ອຍມືກັນ ປັບຈູນເຂົ້າໃຈກັນຄືເກົ່າ

6 ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄືຫ້າມ “ຂີ້ຕວົະ”