ດ່ວນ! ໂຈນປຸ້ນຮ້ານຄໍາ ຫຼ້ານ້ອຍພໍໃຈ ໄດ້ໄປ 56 ບາດ (ມີຄຣິບ)

ດ່ວນ! ໂຈນປຸ້ນຮ້ານຄໍາ ຫຼ້ານ້ອຍພໍໃຈ ໄດ້ໄປ 56 ບາດ (ມີຄຣິບ)

June 8, 2023 Off By FC

ຜູ້ເກົ່າ ກະເປົ໋າໃບເກົ່າ

ທຸກຄົນຢູ່ຮ້ານປອດໄພ

ແກ້ວບາດ ສອງຜົວເມຍໜ້ອຍໜຶ່ງ

ເສຍຫາຍ 56 ບາດ