ແມ່ນບໍ່ “ຄູ່ຊີວິດ” ພຽງຄໍາວ່າຮັກ ມັນບໍ່ພໍ ຕ້ອງມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ມີເງິນ, ຄວາມເຊື່ອໃຈ ແລະ ຂໍແຕ່ງດອງ

ແມ່ນບໍ່ “ຄູ່ຊີວິດ” ພຽງຄໍາວ່າຮັກ ມັນບໍ່ພໍ ຕ້ອງມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ມີເງິນ, ຄວາມເຊື່ອໃຈ ແລະ ຂໍແຕ່ງດອງ

May 29, 2023 Off By FC

ພົບຫຼືຍັງຊີວິດຄູ່ ຄໍາວ່າຮັກ ພຽງຄໍາວ່າຮັກຄໍາດຽວຄົງບໍ່ພໍ
ບາງສະຖານະການຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ,

.


ບາງສະຖານະການຕ້ອງມີເງິນ
ບາງສະຖານະການຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ


ຄັ້ງໜຶ່ງເຮົາອາດເຄຍລົມກັນວ່າຜ່ານຫຍັງມາຫຼາຍ
ການແຕ່ງດອງຄົງບໍ່ສໍາຄັນດອກ ແຕ່ວ່າຈັກເທື່ອໜຶງໃນຊີວິດ ເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບການຂໍແຕ່ງດອງ


ເພາະເຈົ້າຄືຄົນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຊາຍຄນໜຶ່ງ ແຕ່ງດອງກັນເນາະ