ປະຈັກຕາ ຜ້າລາຍມົ້ງ ເດີນພົມແດງເມືອງຄານ ປະເທດ ຝຣັ່ງ ໂດຍ ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ Miss Universe Laos 2022

ປະຈັກຕາ ຜ້າລາຍມົ້ງ ເດີນພົມແດງເມືອງຄານ ປະເທດ ຝຣັ່ງ ໂດຍ ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ Miss Universe Laos 2022

May 24, 2023 Off By FC

ຊຸດສີມ່ວງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບໂຕຂອງ

ປ່າເຢັ້ງ ເອງ ນັ້ນກໍຄື ຄວາມເປັນລາວ ປະສົມຄວາມເປັນມົ້ງ ເຊິ່ງຜ້າສິ້ນ ແລະ ເສື້ອ

ນັ້ນແມ່ນຜ້າໄໝລາວເຮົາ ສ່ວນປະກອບ ມວກ ແລະ ບານຫາງແມ່ນຜ້າລາຍມົ້ງ.


.

.