5-6 ປີ ແລະ ຕະຫຼອດໄປ ຢາກໃຫ້ເປັນຮູບເກົ່າ ຄົນເກົ່າທີ່ຍັງຢູ່ຂ້າງກັນແບບນີ້ແຫຼະ

5-6 ປີ ແລະ ຕະຫຼອດໄປ ຢາກໃຫ້ເປັນຮູບເກົ່າ ຄົນເກົ່າທີ່ຍັງຢູ່ຂ້າງກັນແບບນີ້ແຫຼະ

November 8, 2022 Off By FC

ອິກສາຄົນທີ່ຮັກແພງກັນຈົນຮອດວັນຈາກກັນໄປ ແບບຄູ່ນີ້ ທີ່ຜ່ານໄປ 5-6 ປີ ກໍຍັງຖ່າຍຮູບແບບເກົ່າ ກັບຄົນເກົ່າທີ່ເປັນຄວາມຮັກທີ່ໃຜກໍປາດຖະໜາ

.


ເກັບບາໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າໂອບສະເໝີ


ຂອບໃຈທີ່ເປັນແບບນີ້ມາຕະຫຼອດ

.


ໃນຖານະໝູ່ ອ້າຍ ແລະ ຄົນຮັກ ໃນເວລາດຽວກັນ