ແນວໃດຖ້າຊື້ແຂ້ວທຽມມາແລ້ວໄດ້ແບບນີ້ ໃສ່ເລີຍຊະ ຍີ້ມແບບຫມັ້ນໃຈ ຂາວຈວົະໆ

ແນວໃດຖ້າຊື້ແຂ້ວທຽມມາແລ້ວໄດ້ແບບນີ້ ໃສ່ເລີຍຊະ ຍີ້ມແບບຫມັ້ນໃຈ ຂາວຈວົະໆ

May 3, 2023 Off By FC

ແນວໃດຖ້າຊື້ແຂ້ວທຽມມາແລ້ວໄດ້ແບບນີ້ ໃສ່ເລີຍຊະ ຍີ້ມແບບຫມັ້ນໃຈ ຂາວຈວົະໆ

ກະເທິນໄດ້ຊື້ເສຍເງີນລະ ໃສ່ເລີຍຊະ ຍີ້ມແບບຫມັ້ນໃຈ ຂາວຈວົະ

ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບເດີ້
ເປັນແຂ້ວທຽມ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໃສ່ຖືກຫຼືບໍ່ ຫຼືແນວໃດ ແລະ ເປັນແບບນັ້ນແທ້ບໍ່

ດຽວຫາຄຊາຕອບກັນ ຫຼືໃຜມີປະສົບການ ມາແຊກັນເບິ່ງ

.