ໂຈມໂອ ໂຈມຂັນກັນຖືກຫຼືບໍ່ ຍິງແມ່ນໂຈມຄືໂຈມລູກ ສ່ວນຊາຍແມ່ນກອດຄືກອດຄົນຮັກຂອງຕົນ

ໂຈມໂອ ໂຈມຂັນກັນຖືກຫຼືບໍ່ ຍິງແມ່ນໂຈມຄືໂຈມລູກ ສ່ວນຊາຍແມ່ນກອດຄືກອດຄົນຮັກຂອງຕົນ

April 19, 2023 Off By FC

ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການຖືຂັນ
ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ ການຖືຂັນບໍ່ພຽງແຕ່ຖືແນວໃດກໍໄດ້ ແລະ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ຮູຄວາມໝາຍ ຫຼື ວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄວາມຈິງແລ້ວ ການຖືຂັນນັ້ນແມ່ຄວາມໝາຍ ແລະ ວິທີຖືທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມນີ້


ຊາຍ: ແມ່ນກອດຂັນຄືກອດຍິງສາວທີ່ຕົນຮັກ
ຜູ້ຍິງ: ແມ່ນຈະໂຈມໂອ ຄືໂຈມລູກ
ທ່ານເດອູ້ມຂັນແບບໃດ ທີ່ຜ່ານມາ ?


ຈາກ: ເນລະມິດ ບັນດາວົງ ລັດຕະນະກອນ ທາຍາດ, ຜູ້ສືບທອດ ແລະ ປະຍຸກ ຊ່າງຫັດທະກໍາເຄື່ອງເງິນຄໍາ ແຫ່ງພະລາດຊະວັງ ຂອງເມືອງຫຼວງພະບາງ Neramith Bandavong-Rattanakone

ຈາກ: The Next Media