ຮູ້ບໍ່ ຜູ້ຊາຍຮັກເຈົ້າຕອນໃດ ? ອ່ານນີ້

ຮູ້ບໍ່ ຜູ້ຊາຍຮັກເຈົ້າຕອນໃດ ? ອ່ານນີ້

April 11, 2023 Off By FC

ມາເບິ່ງກັນວ່າ ຜູ້ຊາຍຈະຮັກເຈົ້າຕອນໃດ ເຄີຍຖາມ ແລະ ສັງເກດບໍ່
ຕອນເມົາ, ຕອນດີ, ຕອນຮັກ …

.

ແຕ່ໃນ ຊ່ອງ ອາລີບາບາ ບອກວ່າ ຜູ້ຊາຍຮັກເຮົາຕອນທີ່ຢາກຮ້າຍໂມໂຫ ເພາະເປັນຕອນທີ່ລາວຢາກຮ້າຍ ແລະ ໃຫ້ເບິ່ງການກະທໍາ ແລະ ຄໍາເວົ້າອອກມານັ້ນເປັນແນວໃດ
ຖ້າເວົ້າບໍ່ມ່ວນ ຫຼື ເວົ້າບໍ່ດີ ຫຼື ລົງມືກະທໍາທໍາຮ້າຍເຮົາ ນັ້ນເປັນການສະສົມທີ່ເຂົາມີມາຫຼາຍ ເກັບກົດມາ ແລະ ເປັນນິໄສຂອງເຂົາ

.

ສ່ວນຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ເວລາໂມໂຫ ໃຈຮ້າຍ ຢາກຮ້າຍສໍ່າໃດ ຖ້າຮັກເຮົາເຂົາຈະແຄເຮົາ ເວົ້າດີ ແລະ ບໍ່ທໍາຮ້າຍຜູ້ຍິງເດັດຂາດ
ຮັກກັນບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງແຕ່ຕອນດີ ຈົ່ງເບິ່ງຕອນບໍ່ດີ ຕອນບໍ່ມີ ຈະສາມາດຜ່ານຜ່າ ຊ່ວຍກັນສາ້ງສາສູ້ກັນໄປໄດ້ສໍ່າໃດ