ເຕືອນ ອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ ຈົ່ງມີສະຕິໃນການໃຊ້ໄຟຟ້າເດີ້

ເຕືອນ ອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ ຈົ່ງມີສະຕິໃນການໃຊ້ໄຟຟ້າເດີ້

April 3, 2023 Off By FC

ເຕືອນ ຊ່ວງນີ້ອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ ຈົ່ງມີສະຕິໃນການ

.

ໃຊ້ໄຟຟ້າ ຈົ່ງຖອດປັກສຽບທຸກຄັ້ງ ຫຼັງໃຊ້ງານແລ້ວ…

.

ເພາະໄພອັນຕາລຍເກີດຂຶ້ນໄດ້