ເກີດແລ້ວລູກຂອງ ໂມເມັ້ນທີ່ຫຼາຍຄົນຢາກມີ ມັນໂຄດມີຄວາມສຸກເມື່ອໄດ້ເຫັນໜ້າລູກ ຕາແພງສຸດ ລູກແມ່ວີນາ ພໍ່ສັນຕິ

ເກີດແລ້ວລູກຂອງ ໂມເມັ້ນທີ່ຫຼາຍຄົນຢາກມີ ມັນໂຄດມີຄວາມສຸກເມື່ອໄດ້ເຫັນໜ້າລູກ ຕາແພງສຸດ ລູກແມ່ວີນາ ພໍ່ສັນຕິ

March 23, 2023 Off By FC

ມາແລ້ວທາຍາດໂຕນ້ອຍ ລູກຂອງ ແມ່ ວີນາ ບຸບຜາ ສີລະປີນນັກສະແດງ ນັກຮ້ອງ, ນາງສັງຂານຫຼວງພະບາງ 2008 ແລະ ພໍ່ສັນຕິ ອູ່ສິດທີເດດ ເກີດລູກແລ້ວຈະ

ພ້ອມແຄັບຊັ້ນ

6.19 am, 23. 03. 2023.
Here comes the sunshine of our family!
Welcome, our heart and soul ”Sana”

.

ຈາກ: Vena Boupha