ປີນີ້ຈັດໃຫຍ່ ບຸນທາດຫຼວງ ໃຜກໍຢາກໄປ ຄົນເຈັບກໍໃສ່ນໍ້າໄປເລາະບຸນໂລດ ແນວຢາກໄປເນາະ

ປີນີ້ຈັດໃຫຍ່ ບຸນທາດຫຼວງ ໃຜກໍຢາກໄປ ຄົນເຈັບກໍໃສ່ນໍ້າໄປເລາະບຸນໂລດ ແນວຢາກໄປເນາະ

November 7, 2022 Off By FC

ຫຼາຍເລື່ອງລາວເກີດຂຶ້ນໃນບຸນທາດຫຼວງປີນີ້

ຫຼັງຈາກ 2 ປີ ບໍ່ໄດ້ຈັດ ປີນີ້ຈັດ ກໍຂໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ໄປ

ດັ່ງຄົນນີ້ເຈັບປ່ວຍກໍຢາກຈະໄປເລາະ

ບຸນທາດຫລວງປີຫນຶ່ງມີເທື່ອຫນຶ່ງ

ຂໍເລາະນໍາແດ່! ວ່າຊັ້ນ