ຈົ່ງຄົບຄົນທີ່ພາເຮົາໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ຊີວິດຄູ່ບໍ່ມີເງິນ ຜິດກັນເກືອບທຸກຄູ່  ຄວາມເປັນຈິງ ເງິນສໍາຄັນ ແມ່ນບໍ່ ເພາະຮັກກັນບໍ່ໄດ້?

ຈົ່ງຄົບຄົນທີ່ພາເຮົາໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ຊີວິດຄູ່ບໍ່ມີເງິນ ຜິດກັນເກືອບທຸກຄູ່ ຄວາມເປັນຈິງ ເງິນສໍາຄັນ ແມ່ນບໍ່ ເພາະຮັກກັນບໍ່ໄດ້?

March 22, 2023 Off By FC

ຈົ່ງເລືອກຄົບຄົນທີ່ພາເຮົາໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ


ຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ໜ້າເງິນ ແຕ່ຄວາມຮັກມັນກິນບໍ່ໄດ້


ຊີວິດຄູ່ທີ່ບໍ່ມີເງິນ ຜິດກັນເກືອບທຸກຄູ່


ຢູ່ໃນໂລກຄວາມເປັນຈິງ ເງິນສໍາຄັນ


ແມ່ນບໍ່ທຸກຄົນ