ລະວັງເດີ້ຜູ້ໃດ ກໍາລັງແອບແຊັບກົບຜົວ/ເມຍຄົນອຶ່ນຢູ່ ຜິດກົດໝາຍ ຕ້ອງຈໍາຄຸກ ພ້ອມໄໝສູງ 10 ລ້ານກີບ

ລະວັງເດີ້ຜູ້ໃດ ກໍາລັງແອບແຊັບກົບຜົວ/ເມຍຄົນອຶ່ນຢູ່ ຜິດກົດໝາຍ ຕ້ອງຈໍາຄຸກ ພ້ອມໄໝສູງ 10 ລ້ານກີບ

March 16, 2023 Off By FC

ລະວັງເດີ້ຜູ້ໃດທີ່ກໍາລັງແອບແຊັບກົບຜົວ/ເມຍຄົນອຶ່ນຢູ່

ເຈົ້າຮູ້ຫຼືບໍ່ ການເປັນເມຍນ້ອຍຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ການນອນກັບຜົວຂອງຄົນອື່ນ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະ ອາດຖືກລົງໂທດ ອາດຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ

ຈໍາຄຸກແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ພ້ອມທັງໝົບໄໝ 1 ລ້ານ ຫາ 10 ລ້ານກີບ

(ມ.274, ປມ. ອາຍາ)

ຈາກ: Grandeur Law House – ທີມງານກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນ

ກົດໝາຍໜ້າຮູ້