ຄົນ 5 ແບບ ທີ່ຈະດຶງຊີວິດເຮົາຕໍ່າລົງ ຮີບໜີຫ່າງ

ຄົນ 5 ແບບ ທີ່ຈະດຶງຊີວິດເຮົາຕໍ່າລົງ ຮີບໜີຫ່າງ

March 15, 2023 Off By FC

ຄົນ 5 ແບບ ທີ່ຈະດຶງຊີວິດເຮົາຕໍ່າລົງ ຮີບໜີຫ່າງ
1 ຄົນທີ່ມັກໂທດຄົນອື່ນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໂທດໂຕເອງ


2 ຄົນທີ່ບໍ່ຮັກສາຄໍາເວົ້າ ບໍ່ເຄີຍເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ເວົ້າ
3 ຄົນທີ່ຄິດວ່າໂຕເອງຢູ່ເໜືອກວ່າຄົນອື່ນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກຽດຄົນອື່ນ


4 ຄົນທີ່ເບິ່ງສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເຮັດເປັນແງ່ລົບ ເປັນສິ່ງບໍ່ດີທໍ່ໂຕ
5 ຄົນທີ່ເຮັດຜິດຊໍ້າໆ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍປັບປຸງແກ້ໄຂ


โปรเชน