ຜູ້ຍິງມີ 5 ຂໍ້ນີ້ ຈະບໍ່ມີມື້ຕົກເປັນເຍື່ອຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ແນ່ນອນ ອ່ານເບິ່ງແມ່ນເຈົ້າບໍ່ ?

ຜູ້ຍິງມີ 5 ຂໍ້ນີ້ ຈະບໍ່ມີມື້ຕົກເປັນເຍື່ອຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ແນ່ນອນ ອ່ານເບິ່ງແມ່ນເຈົ້າບໍ່ ?

March 13, 2023 Off By FC

ຜູ້ຍິງແບບນີ້ບໍ່ມີມື້ຕົກເປັນເຍື່ອຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ແນ່ນອນ
1 ເປັນຜູ້ຍິງຊັດເຈນ ຈິງຈັງ ຈິງໃຈ

2 ມີຄວາມແນ່ວແນ່ ຄໍາໃດຄໍານັ້ນ
3 ເກັ່ງ ສະຫຼາດ ບໍ່ເຈົ້າອາລົມ

4 ສະຫງົບ ນິ້ງ ຫງຽບ ມີສະຕິ
5 ຫາເງິນເກັ່ງເກັ່ງ ມີາຊີບໝັ້ນຄົງ ລ້ຽງໂຕເອງໄດ້ ບໍ່ງໍ້ບໍ່ຕື້ ບໍ່ຕາມຜູ້ຊາຍ

ຜູ້ຍິງແບບນີ່່ບໍ່ຕົກເປັນເຍື່ອຂອງຜູ້ຊາຍຂີ້ຕວົະ ເຈົ້າຊູ້ທັງຫຼາຍແນ່ນອນ ເຈົ້າວ່າແມ່ນບໍ່ ໃຜເປັນແນ່ ?