r.i.p ອາຈານ ຄຳຫອມ ສີນວນໄຊ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຕັດສິນ ເປບຊີລາວລີກ 1 ຈາກໄປແລ້ວ

r.i.p ອາຈານ ຄຳຫອມ ສີນວນໄຊ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຕັດສິນ ເປບຊີລາວລີກ 1 ຈາກໄປແລ້ວ

March 13, 2023 Off By FC

ເຫັນຂ່າວເສົ້າແລ້ວ ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງໂຕບໍ່ວ່າຈະໄປໃສມາໃສ ຫຼື ຢູ່ໃສ


ຂໍໄວ້ອາໄລ ການຈາກໄປ ຂອງ ອາຈານ ຄຳຫອມ ສີນວນໄຊ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຕັດສິນ ເປບຊີລາວລີກ 1 ປະຈຳປີ 2023 ທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມີນາ 2023

.

.


ຢູ່ເຂດ ສູນການຄ້າ ທາດຫລວງ ສະແຄຣ ມື້ຊາປະນາກິດສົບ ວັນທີ 13 ມີນາ 2023 (ຈະແຈ້ງຕື່ມວ່າວັດໃດ ) RIP