ໝັ່ນກວດເບິ່ງເງິນເດີ້ ອີກໜຶ່ງຜູ້ເສຍຫາຍ ເງິນໃນບັນຊີ 57 ລ້ານກວ່າ ຖືກດູດໄປແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ຍາກໃຫ້ແກ້ໄຂດ່ວນ ແລະ ເຕືອນທຸກຄົນນໍາ

ໝັ່ນກວດເບິ່ງເງິນເດີ້ ອີກໜຶ່ງຜູ້ເສຍຫາຍ ເງິນໃນບັນຊີ 57 ລ້ານກວ່າ ຖືກດູດໄປແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ຍາກໃຫ້ແກ້ໄຂດ່ວນ ແລະ ເຕືອນທຸກຄົນນໍາ

March 10, 2023 Off By FC

ອີກໜຶ່ງຜູ້ເສຍຫາຍ ເງິນໃນບັນຊີ 57.500.000 ກິບ ຖືກດູດໄປແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ຍາກໃຫ້ແກ້ໄຂດ່ວນແດ່


ຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ເສຍຫາຍເງິນໃນບັນຊີ ຈຳນວນເງິນ 42.500.000+15.000.00=57.500.000ກິບ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ຈຳນວນ 2 ບັນຊີ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ

ທັງທີ່ບັດATM ຢູ່ນຳຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຍາກໃຫ້ທາງທະນາຄານແກ້ໄຂດ່ວນແດ່ ຂໍຄວາມເປັນທຳໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າແດ່ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແຈ້ງເຕືອນເລີຍ

ແລະຍາກໃຫ້ພາກສ່ວນທະນາຄານການຄ້າວ່ອງໃວຂື້ນຕື່ມເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ ແກ້ໄຂໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າດ່ວນແລະຂໍຄຳຊີ້ແຈ້ງເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແລະປະຊາຊົນມີຄວາມໝັ້ນໃຈຂື້ນຕື່ນ

.

( ໂພດບໍໃດ້ປະຈານທະນາຄານໃດໃດຜາກມາເຕືອນສະຕິພີ່ນ້ອງທຸກຄົນ )