“ຄົນເຮົາສາມາດກໍານົດ ແລະ ປ່ຽນໂຊກສະຕາຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເກີດມາເປັນແນວໃດກໍຕາມ” Payengxa Lor

“ຄົນເຮົາສາມາດກໍານົດ ແລະ ປ່ຽນໂຊກສະຕາຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເກີດມາເປັນແນວໃດກໍຕາມ” Payengxa Lor

March 6, 2023 Off By FC

Payengxa Lor MissUniverseLaos2022 ລຸກນີ້ສີມ່ວງ ງາມໂດດເດັ່ນສຸດ

ພ້ອມກັບຄໍາຄົມນີ້

“ຄົນເຮົາສາມາດກໍານົດ ແລະ ປ່ຽງໂຊກສະຕາຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເກີດມາເປັນແນວໃດກໍຕາມ”

ຖ້າຕິດຕາມວ່າເປັນການຖ່າຍຫຍັງ