ເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າຄິດເຫັນແນວໃດ ເດັກລັກເຂົ້າໜົມ ເຈົ້າຂອງຈັບມັດກັບລົດ ?

ເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າຄິດເຫັນແນວໃດ ເດັກລັກເຂົ້າໜົມ ເຈົ້າຂອງຈັບມັດກັບລົດ ?

March 6, 2023 Off By FC

ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ເປັນກະແສ ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນກັນ ກັບພາບນີ້

.
ຄົນເຂົ້າມາສະແດງຄໍາຄິດເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍລັກເຂົາໜົມ ຜິດທີ່ລັກ ແຕ່ ກະເກີນກ່ວາເຫດ

.
ຢ້ອນຄວາມຫິວຄວາມຢາກ.

.
ເລື່ອງນີ້ທ່ານຄິດເຫັນວ່າແນວໃດ

.
ຄອມເມັ້ນບອກກັນແນ່

.
ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່