ເລົ່າເລື່ອງຄວາມຮັກຜ່ານເພງນີ້ “ຄັ້ງ 1 ເຄີຍມີຮັກ” ຈາກ SOPHANA x GX2 x STS73 x TA J ຟັງເລີຍ

ເລົ່າເລື່ອງຄວາມຮັກຜ່ານເພງນີ້ “ຄັ້ງ 1 ເຄີຍມີຮັກ” ຈາກ SOPHANA x GX2 x STS73 x TA J ຟັງເລີຍ

March 6, 2023 Off By FC

ແນະນໍາເພງໃໝ່ ຈາກການປະສານສຽງຂອງ SOPHANA x GX2 x STS73 x TA J ກັບເພງນີ້


ຄັ້ງ 1 ເຄີຍມີຮັກ ທີ່ເລົ່າເລື່ອງລາວຄວາມຮັກຄັ້ງໜຶ່ງໄວ້ ວ່າຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍມີຮັກອັນແສນນານ ຮັກເຈົ້າຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ລືມເຈົ້າ ຍັງຈົດຈໍາທຸກເລື່ອງລາວຂອງເຮົາ

.


ຂໍມີເຈົ້າຕະຫຼອດໄປໄດ້ບໍ່ ມື້ທີ່ເຈົ້າຢາກຈະໄປ ໂຄດມີຫຼາຍເຫດຜົນຢາກໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ ແຕ່ເຈົ້າມີພຽງເຫດຜົນດຽວຄືຕ້ອງການໄປ

.


ແຕ່ຂໍໃຫ້ເກັບຄັ້ງນີ້ຂອງເຮົາໄວ້ໄດ້ບໍ່ ? ອິນສຸດໆ ໄປຟັງໄດ້ເລີຍທຸກຄົນ ຄັ້ງ 1 ເຄີຍມີຮັກ ຈາກ SOPHANA x GX2 x STS73 x TA J
ທີ່ Sophana CHANNEL