5-6 ປີ ຜ່ານໄປກໍຍັງຄືເກົ່າ ໃຜກໍຢາກມີແບບນີ້

5-6 ປີ ຜ່ານໄປກໍຍັງຄືເກົ່າ ໃຜກໍຢາກມີແບບນີ້

March 3, 2023 0 By FC

5-6 ປີ ຜ່ານໄປຮູບກໍຍັງຄືເກົ່າ ຍັງເປັນແບບເກົ່າກັບຄົນເກົ່າ

ເກັບບ່າໄຫຼ່ໄວ້ຂ້າງເຈົ້າ
ຂອບໃຈທີ່ເປັນແບບນີ້ສະເໝີມາ

ໃນຖານະເພື່ອນ ອ້າຍ ແລະ ຄົນຮັກ
ໃນເວລາດຽວກັນ ແບບນີ້

ຂໍໃຫ້ໄດ້

.

.