ຫຼາຍກວ່າການຈົດທະບຽນສົມລົດເທົ່າທຽມ ຄືການໃຫ້ກຽດສາວຂ້າມເພດຄົນໜຶ່ງ ຍິນດີນໍາປອຍ-ໂອ໊ດ

ຫຼາຍກວ່າການຈົດທະບຽນສົມລົດເທົ່າທຽມ ຄືການໃຫ້ກຽດສາວຂ້າມເພດຄົນໜຶ່ງ ຍິນດີນໍາປອຍ-ໂອ໊ດ

March 2, 2023 Off By FC

ຫຼາຍກວ່າການຈົດທະບຽນສົມລົດເທົ່າທຽມ ຄືການໃຫ້ກຽດສາວຂ້າມເພດຄົນໜຶ່ງ

ຍິນດີນໍາ ປອຍ ແລະ ໂອ໊ດ ແຕ່ງດອງໃຊ້ຊີວິດຄູ່ແບບບ່າວສາວ ສວຍງາມສົມກັນສຸດໆ 1 ມີນາ 2023

ແລະທີ່ສໍາຄັນ ຄືທຸກຄົນຮູ້ວ່າປອຍເປັນສາວສອງ ຫຼື ຍິງຂ້າມເພດທີ່ພົບຮັກແທ້ ຖືກຍອມຮັບແລະເປັນທີ່ຮັກຂອງທຸກຄົນ ປອຍຖືກປະຕິບັດຄືກັບຜູ້ຍິງຢ່າງເທົ່າທຽມ

.

ປອຍບອກ “ປອຍໂຊກດີຍິ່ງກວ່າແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າຊາຍ ເພາະໂອ໊ດໃຫ້ກຽດປອຍທຸກຢ່າງ ນັບຈາກນີ້ຈະເປັນຫຼືຕາຍ ປອຍບໍ່ເສຍດາຍຊີວິດແລ້ວລະ”

ຍິນດີນໍາເດີ້