ເຄັດບໍ່ລັບເຮັດໃຫ້ເມຍເຄົາລົບ ນົບເຊົ້ານົບເວັນ ແບບນີ້ໂລດ

ເຄັດບໍ່ລັບເຮັດໃຫ້ເມຍເຄົາລົບ ນົບເຊົ້ານົບເວັນ ແບບນີ້ໂລດ

February 28, 2023 0 By FC

ເປັນພາບແບບໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ເຫັນແລ້ວຖກືໃຈຜູ້ຍິງ

ທີ່ຝ່າຍຊາຍຊື້ຄໍາ ເອົາເງິນ ໂທລະສັບ ກະເປົາ ລົດ ໃຫ້

ແບບນີ້ນ້ອຍໃຈ ຄຽດສໍ່າໃດ ກໍດີ
ບອກແບບໃດກໍເຊື່ອຟັງນົບເຊົ້ານົບແລງ

ຈົງເປແບບລາຊາ ແລ້ວກັບມາກິນມາມ້າ …
ໂມເມັ້ນແບບນີ້ຢາກມີເດ້