ຊາວບ້ານ ຂຸດພົບໄຫມີ ເງິນຫລຽນເກົ່າ ຈຳນວນຫຼາຍຫລຽນ

ຊາວບ້ານ ຂຸດພົບໄຫມີ ເງິນຫລຽນເກົ່າ ຈຳນວນຫຼາຍຫລຽນ

February 20, 2023 Off By FC

ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023 ໄດ້ມີການຂຸດພົບໄຫທີ່ບັນຈຸ ເງິນຫລຽນເກົ່າໆ ຈຳນວນ 1,646 ຫລຽນ

.

ເຊິ່ງພົບຢູ່ທົ່ງນາຂອງທ່ານສີຄຳ ບ້ານພິນ ເມືອງພີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ນຳມາເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ວັດບ້ານເມືອງພີນແລ້ວ ເພື່ອກວດກາລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປ

ຂໍຂອບໃຈຂ່າວຈາກ : ວິຊຽນ ແກ່ນແກ້ວ