ຮີວີວປະສົບການ ຂີ່ລົດໄຟໄປຈີນຄັ້ງແລກ ແຊໄວ້ເພື່ອໄດ້ໄປ

ຮີວີວປະສົບການ ຂີ່ລົດໄຟໄປຈີນຄັ້ງແລກ ແຊໄວ້ເພື່ອໄດ້ໄປ

February 17, 2023 Off By FC

Pavina Pvn ໂພສ


ຮີວີວປະສົບການ ຂີ້ລົດໄຟໄປຈີນຄັ້ງແລກ


ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ເຊີນຕູ


ເປັນປະສົບການທີ່ເມື່ອຍແລະກະມ່ວນແຮງ ຮາຮາຮາ


ໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງແມ່ນ2ມື້1ຄືນ

.

ຂອບບໃຈອາຈານລາວ-ຈີນທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ພວກນ້ອງທຸກຢ່າງ

.