10 ລັກສະນະຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ຄວນເອົາມາເຮັດຫຍັງທັງນັ້ນ

10 ລັກສະນະຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ຄວນເອົາມາເຮັດຫຍັງທັງນັ້ນ

February 19, 2023 Off By FC

10 ລັກສະນະຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ຄວນເອົາມາເຮັດຫຍັງທັງນັ້ນ
1 ເຫັນແກ່ໂຕ

2 ບໍ່ມີຄວາມຮັບພິຊອບ
3 ຂີ້ຕວົະຫຼອກລວງ


4 ເຈົ້າຊູ້ ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ
5 ຕິດທ່ຽວ ຂີ້ເຫຼົ້າເມົາຢາ
6 ທ່ຽວຜູ້ຍິງ


7 ບໍ່ເຄີຍມີຂອງຂວັນ
8 ບໍ່ເຄຍຢູ່ນໍາທຸກເທດສະການ
9 ໃຊ້ເງິນເຮົາ


10 ບໍ່ເຄີຍຍອມຮັບຄວາມຜິດຕົນເອງ