ສາເຫດທີ່ຜູ້ຍິງ/ຜູ້ຊາຍ ມີໂລກສອງໃບ ຍອມນອກກາຍ ນອກໃຈຄົນຮັກ

ສາເຫດທີ່ຜູ້ຍິງ/ຜູ້ຊາຍ ມີໂລກສອງໃບ ຍອມນອກກາຍ ນອກໃຈຄົນຮັກ

February 23, 2023 Off By FC

ສາເຫດທີ່ຜູ້ຍິງ/ຜູ້ຊາຍ ມີໂລກສອງໃບ ຍອມນອກກາຍ ນອກໃຈຄົນຮັກ
1 ຫາສິ່ງເຕີມເຕັມສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປ

2 ເບື່ອຄວາມຈໍາເຈທີ່ເຫັນຊໍ້າໆ
3 ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງກັນບໍ່ລົມກັນດີດີ

4 ຢູ່ຂ້າງນອກບ້ານ ຫ່າງໄກກັນ ອາລົມພາໄປ
5 ໄດ້ລົມກັບຄົນໃນໂລກອີກໃບ ໃບທີ 2 ແລ້ວມີຄວາມສຸກ ສະບາຍໃຈ

ຫຼືວ່າມີອີກເຫດຜົນອື່ນ ໃຜເຄີຍເປັນ ເຄີຍພົບ ແຊບອກກັນ