5 ວິທີສັງເກດວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຮັກເຈົ້າແທ້ ແບບນີ້ເດີ້

5 ວິທີສັງເກດວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຮັກເຈົ້າແທ້ ແບບນີ້ເດີ້

March 14, 2023 Off By FC

5 ວິທີສັງເກດວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຮັກເຈົ້າແທ້
1 ເງິນ ທີ່ເຂົາຫາມາໄດ້ ເຂົາຈະໃຫ້ເຈົ້າເກັບບົ່ງບອກວ່າເຂົາໄດ້ໃຫ້ຫົວໃຈກັບເຈົ້າ ເງິນ:ຫົວໃຈ
2 ຍອມ ເຂົາຍອມທຸກຢ່າງ ເກືອບທຸກເລື່ອງ ສະແດງວ່າເຂົາແຄເຈົ້າຫຼາຍ


3 ເວລາ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະເຮັດຫຍັງ ຄາວຽກຫຼາຍສໍ່າໃດ ຈະຫາເວລາມາຫາເຮົາ ຫຼື ຢາກຢູ່ກັບເຮົາ
4 ໃຫ້ອາໄພ ເຖິງເຈົ້າຈະເປັນຄົນຜິດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍໃຈ ເຂົາກໍໃຫ້ອາໄພເຮົາໄດ້ສະເໝີ ຍົກເວັ້ນເລື່ອງນອກໃຈ
ສຸດທ້າຍສໍາຄັນສຸດ


5 ນໍ້າຕາ ຖ້າເຂົາຮ້ອງໄຫ້ກັບເຈົ້າ ສະແດງວ່າເຂົາຮັກເຈົ້າຫຼາຍ ເພາະຜູ້ຊາຍຈະບໍ່ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ງ່າຍໆ
ຖ້າເຈີແບບນີ້ ໃຫ້ຮັກສາໄວ້ດີດີເດີ້