ຊີວິດບໍ່ມີຕົກຕໍ່າ ຫາກເຮັດ 5 ສິ່ງນີ້

ຊີວິດບໍ່ມີຕົກຕໍ່າ ຫາກເຮັດ 5 ສິ່ງນີ້

February 22, 2023 Off By FC

ຊີວິດບໍ່ມີຕົກຕໍ່າ ຫາກເຮັດ 5 ສິ່ງນີ້
1 ບໍ່ລືມພໍ່ແມ່

2 ບໍ່ລັງແກຄົນດີ
3 ບໍ່ຍໍ້າຍີ່, ບໍ່ເອົາປຽບຄົນຮັກ

4 ບໍ່ຫັກຫຼັງມິດ, ໝູ່ເພື່ອນ
5 ບໍ່ເນລະຄຸນຄົນມີພະຄຸນກັບເຮົາ