5 ລັກສະນະຜູ້ຍິງ ທີ່ເສີມບາລະມີຜົວ

5 ລັກສະນະຜູ້ຍິງ ທີ່ເສີມບາລະມີຜົວ

March 19, 2023 Off By FC

5 ລັກສະນະຜູ້ຍິງ ທີ່ເສີມບາລະມີຜົວ
1 ອາລົມຮ້າຍ ແຕ່ໃຈດີ ມີເມດຕາ

2 ອາລົມຮ້ອນ ເວົ້າສຽງດັງ
3 ມີຮອຍຍິ້ມສະເໝີ ອ່ອນໂຍນ

4 ບໍ່ມີເລລ່ຽມກັບໃຜ ຕົງໆ ຈິງໃຈ
5 ບາງຄັ້ງອາລົມເສຍ ແຕ່ຖ້າງໍ້ກໍຫາຍໄວ

ສາວໆ ຖືກຈັກຂໍ້ໃນນີ້ …