9 ວິທີເຮັດໃຫ້ຄົບກັນດົນ ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ

9 ວິທີເຮັດໃຫ້ຄົບກັນດົນ ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ

March 18, 2023 Off By FC

9 ວິທີເຮັດໃຫ້ຄົບກັນດົນ ຕະຫຼອດໄປ
1 ບໍ່ຂີ້ຕວົະກັນ

2 ເອົາໃຈໃສ່ ສະໝໍ່າສະເໝີ
3 ສື່ສັດຕໍ່ກັນ
4 ຢ່າຜິດຄໍາສັນຍາ

5 ຄົນໜຶ່ງຮ້ອນ ຄົນໜຶ່ງເຢັນ
6 ສະເໝີຕົ້ນ ສະເໝີປາຍ

7 ຢ່າເວົ້າທໍາຮ້າຍຄງາມຮູ້ສຶກກັນ
8 ຫັດງໍ້ອີກຝ່າຍ

9 ຢ່າແອບລົມກັບຄົນອື່ນ