10 ຄວາມເຊື່ອບູຮານ ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່ ອ່ານເບິ່ງແລ້ວຢ່າລືມແຊຕໍ່

10 ຄວາມເຊື່ອບູຮານ ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່ ອ່ານເບິ່ງແລ້ວຢ່າລືມແຊຕໍ່

March 12, 2023 Off By FC

10 ຄວາມເຊື່ອບູຮານ ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່
1 ຫ້າມຕັດຜົມວັນພຸດ ເຊື່ອກັນວ່າການຕັດຜົມວັນພຸດ ເປັນອັບປະມຸງຄຸນຕໍ່ຊີວິດ

2 ຫ້າມໃຊ້ຫວີຫັກ ໃນຄະນະທີ່ກໍາລັງສາງຜົມ ເຊື່ອກັນວ່າຈະເກີດເລື່ອງບໍ່ດີຕາມມາ ຫາກຫວີຫັກໃຫ້ຖິ້ມໄປເລີຍ
3 ຫ້າມນອນຫັນຫົວໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ ເຊື່ອກັນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຝັນຮ້າຍ ຕື່ນມາບໍ່ສົດຊື່ນ
4 ໄດ້ກິ່ນຖູບຕອນກາງຄືນ ເຊື່ອກັນວ່າເປັນວິນຍານຂອງພີ່ນ້ອງມາຫາ

5 ຫ້າມເຮັດບ່ວງຕໍາກັນຕອນກິນເຂົ້າ ເຊື່ອກັນວ່າຫາກມືຕໍາກັນເວລາກິນເຂົ້າ ແມ່ນພີ່ນ້ອງຈະມາຍາມ
6 ຢ່າເຄາະຖ້ວຍຈານ ເຊື່ອກັນວ່າເປັນການເອີ້ນວິນຍານສໍາພະເວສີມາຍາດກິນ
7 ກາງຄືນຫ້າມປັດກວດເຮືອນ ເຊື່ອກັນວ່າເປັນການກວາດເງິນທອງທີ່ສະສົມຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າອອກໄປ

8 ຝັນວ່າແຂ້ວຫຼ່ອນ ເຊື່ອກັນວ່າຖ້າຝັນຫັກຈະເສຍຍາດຜູ້ໃຫຍ່
9 ຫ້າມສະຫຼອງວັນເກີດ ກ່ອນຮອດມື້ ເຊື່ອກັນວ່າເປັນການຮີບເລັ່ງໄປສູ່ຄວາມຕາຍ
10 ຫ້າມຍິງຖືພາໄປເບິ່ງຄົນເກີດລູກ ເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກ