9 ວິທີ ເກັບເງິນໃຫ້ຢູ່ ລອງເບິ່ງດຸ ວ່າໄດ້ຜົນແທ້ບໍ່ ?

9 ວິທີ ເກັບເງິນໃຫ້ຢູ່ ລອງເບິ່ງດຸ ວ່າໄດ້ຜົນແທ້ບໍ່ ?

February 16, 2023 Off By FC

9 ວິທີ ເກັບເງິນໃຫ້ຢູ່ ລອງເບິ່ງວ່າໄດ້ຜົນແທ້ບໍ່ ?
1 ໃຊ້ເທົ່າທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້

2 ບໍ່ຊື້ຂອງແພງ ຫຼື ຕິດຫຼູ
3 ບໍ່ເສຍເງິນໄປກັບການຊື້ເຫຼົ້າເບຍ

4 ເຫັນຂອງເຊວ ຫຼຸດແລກແຈກແຖມ ໃຫ້ຍ່າງໜີ
5 ຢ່າຕາມໝູ່ຄູ່ຫຼາຍເກີນໄປ

6 ຢ່າຍຶດຕິກັບຄໍາວ່າ ຂອງມັນຕ້ອງມີ
7 ຢ່າເປເກັ່ງ

8 ຫັກຫ້າມໃຈໃນການກິນ
9 ຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າຢາກໄດ້ຫຍັງ