ຕິດຕາມຂ່າວດ່ວນ! ນັກສຶກສາ ລັກຈ່າຍເງິນທີ່ຕົນເປັນຄົນເກັບກຳເພື່ອໄປທັດສະນະ ຫລາຍເຖິງ 200 ກວ່າລ້ານ

ຕິດຕາມຂ່າວດ່ວນ! ນັກສຶກສາ ລັກຈ່າຍເງິນທີ່ຕົນເປັນຄົນເກັບກຳເພື່ອໄປທັດສະນະ ຫລາຍເຖິງ 200 ກວ່າລ້ານ

February 16, 2023 Off By FC

ຂ່າວດ່ວນ! ນັກສຶກສາ ລັກຈ່າຍເງິນທີ່ຕົນເປັນຄົນເກັບກຳເພື່ອໄປທັດສະນະ ຫລາຍເຖິງ 200 ກວ່າລ້ານ

ຖືເປັນຂ່າວດ່ວນ ແລະ ຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ວ່າ ມີນັກສຶກສາຄົນໜຶ່ງຢູ່ຄະນະໃດໜຶ່ງ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ(ຍັງບໍ່ຮູ້ຊື່ແຈ້ງ)
ໄດ້ລັກນຳເອົາເງິນທີ່ຕົນເປັນຄົນເກັບກຳເພື່ອໄປທັດສະນະນັ້ນ ແລ້ວນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວ

ມູນຄ່າຫລາຍເຖິງ 200ກວ່າລ້ານ.
(ຕິດຕາມຂ່າວກັນຕໍ່ ວ່າຈະເປັນແນວໃດ)

ເຫັນເງິນໜ້າດໍາ ເຫັນຄໍາໜ້າເສົ້າ