ແຊເກັບໄວ້ເລີຍ ໄອເດຍເລົ້າໄກ່ແບບພໍພຽງ ງາມ ແຂງແຮງ ກວ້າງ

ແຊເກັບໄວ້ເລີຍ ໄອເດຍເລົ້າໄກ່ແບບພໍພຽງ ງາມ ແຂງແຮງ ກວ້າງ

February 14, 2023 Off By FC

ແຊເກັບໄວ້ເລີຍ

.

.

ໄອເດຍເລົ້າໄກ່ແບບພໍພຽງ

.

.


ງາມ ແຂງແຮງ ເນັ້ນກວ້າງຂວງສະບາຍ